L’esperada remodelació del tram del Passeig Marítim entre el Ridaura i el port s’allarga més del previst. Tot i existir un projecte aprovat, i moltes promeses polítiques, no existeix encara cap licitació de l’execució de l’obra.

Tan bon punt es va conèixer el projecte final del nou Passeig Marítim, Port d’Aro va exposar i advertir, tant al Ministeri de Transició Ecològica com a l’Ajuntament de Castell -Platja d’Aro, les seves principals preocupacions.

Es fonamentaven en els següents punts:

  • Dificultat en l’accés dels vehicles d’emergència i manteniment a Port d’Aro. Com que el projecte planteja un passeig només per a vianants, el port va demanar accés de vehicles d’emergència per atendre la zona de la bocana i el primer tram de molls del port. També va demanar accés de vehicles pesants, com grues o maquinària especial, per poder accedir fins la bocana per manteniment o, en cas de temporals, poder fer les actuacions de reparació per garantir la seguretat del port.
  • No integració port-ciutat. El projecte no garanteix una connexió oberta al passeig sense barreres físiques que potenciï l’accés lliure de la ciutadania fins a Port d’Aro, sinó que planteja un cul de sac amb un mur que talla el pas just a l’arribar a les instal·lacions portuàries, com es veu a la imatge de sota.
  • Advertència de la perillositat de les dunes artificials. El projecte preveu incorporar dunes artificials a la part alta de la platja, a tocar les instal·lacions portuàries, les quals, exposades a un mar molt habituat a sobrepassar la zona, com s’ha vist amb l’últim temporal, quedaran destruïdes i escamparan la sorra, amb el perill i el cost de manteniment que això podria suposar, tant pel propi passeig com pel port.

Amb base a aquests punts, Port d’Aro va presentar, a principis del 2022, al·legacions al projecte del Ministeri quan es va obrir el període d’informació pública. A dia d’avui, aquestes al·legacions no han obtingut cap resposta i Port d’Aro lamenta el poc recolzament que ha tingut de l’Ajuntament en el seu posicionament vers al projecte per a la defensa i aposta per la integració i la connexió del Passeig Marítim amb el port.

A més, per a poder finalitzar la tramitació del nou passeig, fa més de tres mesos que el Ministeri va reclamar un acord del Ple Municipal de l’Ajuntament de Platja d’Aro en el qual s’inclogués la disponibilitat dels terrenys per a fer les obres, una declaració responsable i el compromís de manteniment posterior dels treballs. Un acord de ple, que, segons les actes plenàries de l’Ajuntament, encara no s’ha produït. Per altra banda, fa mesos que s’espera de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) un informe tècnic.

Davant d’aquesta situació, des de Port d’Aro reclamem més implicació a totes les administracions actuants i continuem demanant i recolzant una remodelació urgent del tram Ridaura-port del Passeig Marítim, de caràcter naturalitzat, respectuós i coherent amb l’entorn, però també integrador amb el port i obert al municipi.

Desperfectes a la platja per l’últim temporal

El darrer temporal de fort i constant onatge s’ha menjat un bon tros de la platja més propera al port, fins a tocar els pins. En aquesta ocasió, els desperfectes els ha patit la infraestructura pública de la línia elèctrica de la zona i part de l’enllumenat públic, que ha acabat tombat al mar.

Fets com aquests, que, malauradament, són cada cop més freqüents en els darrers anys, demostren que les dunes artificials que es plantegen al nou Passeig Marítim suposaran un risc.

 

Utilizamos cookies para personalizar el contenido y los anuncios, proporcionar funciones de redes sociales y analizar nuestro tráfico. También compartimos información sobre su uso de nuestro sitio con nuestros socios de redes sociales, publicidad y análisis. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

AVISO LEGAL

CLUB NÀUTIC PORT D’ARO

1. Titularidad del sitio web

El dominio www.clubnauticportdaro.cat es titularidad de CLUB NAUTIC PORT D’ARO con NIF G17056359, titular de los derechos de propiedad intelectual sobre las Webs y sus contenidos, sin perjuicio de los derechos legítimos de terceros. Tiene su domicilio a los efectos del presente Aviso Legal, C/ Del Nàutic, 8, 17250 Platja d’Aro. Ud. puede ponerse en contacto con nosotros en el siguiente correo electrónico: info@clubnauticportdaro.cat

2. Términos y Condiciones

El usuario accede voluntariamente a este sitio web. El acceso y navegación en este sitio web implica aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso contenidos en ella. El mero acceso no implica el establecimiento de ningún tipo de relación comercial entre CLUB NAUTIC PORT D’ARO y el usuario. El Aviso Legal y/o las Condiciones de los servicios prestados a través del presente sitio web, podrá sufrir modificaciones de cualquier tipo, cuando CLUB NAUTIC PORT D’ARO. lo considere oportuno o con la finalidad de adecuarse a los cambios legislativos y tecnológicos futuros. Estas modificaciones serán notificadas convenientemente siendo válidas desde su publicación en este sitio web, salvo manifestación en contrario.

3. Productos y/o Servicios

CLUB NAUTIC PORT D’ARO. ofrece determinados servicios/productos a los usuarios, sometidos a los términos y condiciones indicados en el presente sitio web, debiendo el usuario leer con atención las condiciones que se apliquen a cada servicio, que en ningún caso eximirán, salvo manifestación expresa en contrario, del cumplimiento de lo expresado en el Aviso Legal.

4. Contenidos

CLUB NAUTIC PORT D’ARO. realiza los máximos esfuerzos para evitar errores en los contenidos que se publican en el sitio web. Todos los contenidos que se ofrecen a través del sitio web se encuentran actualizados, reservándose CLUB NAUTIC PORT D’ARO. la facultad de poder modificarlos en cualquier momento. CLUB NAUTIC PORT D’ARO no se responsabiliza de las consecuencias que puedan derivarse de los errores en los contenidos proporcionados por terceros que puedan aparecer en este sitio web. CLUB NAUTIC PORT D’ARO. ofrece enlaces, directa o indirectamente, a recursos o sitios de Internet que se encuentran fuera del presente sitio web. La presencia de estos enlaces en el sitio web tienen una finalidad informativa.

5. Limitación de Responsabilidad

No se garantiza que los servicios del sitio Web sean ininterrumpidos, oportunos, seguros o libres de error, ni se ofrece ninguna garantía con respecto a los resultados que se puedan obtener del uso de los servicios o de la precisión o fiabilidad de cualquier información obtenida. No se controlan, ni se hacen propios, ni se garantiza la exactitud, calidad, veracidad, fiabilidad o idoneidad de las informaciones y servicios facilitados o prestados por terceros a través del sitio Web. De igual forma, no controla y no garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos en los contenidos o servicios facilitados o prestados por terceros a través del sitio Web. CLUB NAUTIC PORT D’ARO. tampoco se responsabiliza del contenido de los sitios web a los que enlaza fuera de su página. Tampoco será responsable de cualquier daño o pérdida que pueda surgir por la conexión o por el uso de cualquier contenido, producto o servicio disponible en los sitios web a los que se dirijan los enlaces. CLUB NAUTIC PORT D’ARO. no puede garantizar la disponibilidad y el correcto funcionamiento de los enlaces a otros sitios web.

6. Propiedad Intelectual e Industrial

Este sitio web y los contenidos que alberga se encuentran protegidos por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual. Se prohíbe la modificación, copia, reproducción, descarga, transmisión, distribución o transformación de los contenidos del Portal, si no se tiene la autorización del titular de los correspondientes derechos o se encuentra legalmente permitido. El acceso al sitio web no supone en ningún caso adquisición por parte de los usuarios de derecho de propiedad alguno sobre los contenidos que figuran en el mismo. Las referencias a marcas comerciales o marcas registradas o signos distintivos, ya sean titularidad de CLUB NAUTIC PORT D’ARO. o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de CLUB NAUTIC PORT D’ARO. o sus legítimos propietarios. En ningún momento, salvo manifestación expresa el acceso o uso del Portal y/o de sus contenidos, confiere al usuario derecho alguno sobre las marcas, logos, y/o signos distintivos en él incluidos protegidos por Ley.

7. Navegación y Seguridad

CLUB NAUTIC PORT D’ARO realiza los máximos esfuerzos para garantizar que la navegación a través de este sitio web se realice en las mejores condiciones. CLUB NAUTIC PORT D’ARO no se hace responsable por cualquier tipo de perjuicio sufridos por los usuarios por el uso de navegadores o versiones distintas de los navegadores para los que ha sido diseñado este sitio web. CLUB NAUTIC PORT D’ARO no garantiza, ni se responsabiliza de que el acceso a este sitio web sea ininterrumpido o se encuentre libre de error. En ningún caso CLUB NAUTIC PORT D’ARO. será responsable por los perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso y el uso de este sitio web.

8. Legislación aplicable

Los términos y condiciones que rigen este web site, así como las relaciones que pudieran derivarse están protegidas y quedan sujetas a la legislación española.

9. Términos y condiciones de uso

CLUB NAUTIC PORT D’ARO se reserva el derecho a suspender o cancelar el acceso en el caso que se utilice para incumplir cualquier ley aplicable o las normas de uso habituales en internet, o bien si se utiliza su dominio en relación con una actividad ilegal, así como si se recibe notificación en ese sentido emitido por una autoridad competente o en los demás supuestos contemplados por la legislación vigente. Los usuarios, en la utilización del sitio web y de los servicios vinculados al mismo, deberán respetar las siguientes obligaciones:

  • No introducir, almacenar o difundir mediante el sitio web o a través de cualquiera de los servicios vinculados al mismo ningún programa de ordenador, dato, virus, código, o cualquier otro instrumento o dispositivo electrónico que sea susceptible de causar daños en el sitio web, en cualquiera de los servicios vinculados al mismo o en cualesquiera equipos, sistemas o redes de la titular del dominio, de cualquier usuario, de sus proveedores o en general de cualquier tercero, o que de otra forma sea capaz de causarles cualquier tipo de alteración o impedir el normal funcionamiento del mismo.
  • No destruir, alterar, inutilizar o dañar los datos, informaciones, programas o documentos electrónicos de la titular del dominio, de sus proveedores o de terceros.
  • No utilizar los contenidos y en particular la información obtenida a través del sitio web para remitir publicidad, enviar mensajes con fines de venta o con cualquier otro fin comercial, ni para recoger o almacenar datos personales de terceros.
  • Deberán abstenerse de eludir o manipular cualesquiera dispositivos técnicos establecidos, ya sea en el sitio web, en cualquiera de los servicios o en cualquiera de los materiales, elementos o información obtenidos a través del mismo, para la protección de sus derechos.
  • Deberán abstenerse de suprimir los signos identificativos de los derechos (de propiedad intelectual, industrial o cualquier otro) de la titular del dominio o de los terceros que figuren en el sitio web y en cada uno de los diversos servicios ofrecidos a través de él.
  • Se abstendrán de realizar cualquier actuación que pudiera resultar en una desviación de tráfico del sitio web.

CLÁUSULA LOPD

 

Ley Oficial de Protección de Datos

 

Le informamos que los datos personales obtenidos mediante este formulario, así como su dirección de correo electrónico, han sido incorporados en un fichero del cual es responsable CLUB NAUTIC PORT D’ARO, con la finalidad de atender sus consultas y enviarle información relacionada con la entidad que pudiera ser de su interés.

CLUB NAUTIC PORT D’ARO se compromete a usar los datos recogidos mediante este formulario, únicamente para la finalidad anteriormente mencionada. El interesado declara tener conocimiento del destino y uso de los datos personales recogidos mediante la lectura de la presente cláusula. La aceptación de esta clausula o el envío de este e-mail implica la aceptación de las cláusulas expuestas.

Si desea ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, puede hacerlo a la siguiente dirección CLUB NAUTIC PORT D’ARO..; C/ Del Nàutic, 8, 17250 Platja d’Aro., o bien en la siguiente dirección de correo electrónico: info@clubnauticportdaro.cat.

Save settings
Cookies settings