El projecte de reforma del port de Platja d’Aro ha estat aprovat, finalment aquest mes de novembre, per la Generalitat de Catalunya i els treballs ja han començat per tenir un nou Port d’Aro l’estiu de 2021. Seran 19 mesos d’obres, del desembre de 2019 al juny de 2021, amb una inversió de 18 milions d’euros, que es realitzaran en un port en funcionament que continuarà prestant els serveis bàsics, la qual cosa suposarà un gran esforç logístic. Durant els pròxims 2 anys, mig canal del port estarà en obres i caldrà reubicar les embarcacions al ritme dels treballs.

La reforma consistirà en construir unes noves instal·lacions portuàries i en reforçar la bocana per tenir més amplada en el canal i reduir l’agitació d’aigües a l’entrada.

Es faran treballs marítims, com la recuperació dels calats, treballs en els molls, o la instal·lació d’un nou paviment i mobiliari urbà per un port més pensat per a vianants i no tant per a cotxes. També es faran altres actuacions com la instal·lació d’un nou sistema de circulació d’aigües, la renovació integral de l’enllumenat, dels controls d’accés, de les torretes i la instal·lació d’una nova xarxa wifi.

La reforma de la bocana, que es preveu que comenci l’abril de 2020, consistirà en una reducció del morrot i en la construcció d’un nou contradic i d’una nova escullera. El projecte finalment aprovat per la Generalitat és el previst inicialment però limitant la millora de la bocana actual, a petició del propi govern català el 2018, per fer-ne una de més respectuosa amb el medi ambient.

Una reducció del 40% en els amarradors

El nou Port d’Aro tindrà un 40% menys d’amarradors, passant dels 790 als 464, per adaptació de les mànigues actuals de les embarcacions. El nou port tindrà uns 21.400 m2, més 81 amarradors d’Ús Públic Tarifat (UPT). Els amarradors de comercialització lliure seran 150.

Les obres de Port d’Aro s’executaran en 4 fases. La primera es farà a la zona del canal més pròxima a la carretera, de gener a juny de 2020, on es passarà de 248 a 201 amarradors. La segona i la tercera fase s’ubicaran en la part central del canal. Tindran lloc de setembre de 2020 a gener de 2021 i de gener a juny de 2021, respectivament. Pel que fa als amarradors, es passarà de 106 a 84 i de 151 a 122 amarradors, respectivament. La quarta fase s’ubicarà a la part del canal més endinsat al mar, on es passarà de 285 a 57 amarradors.

Llarg procés d’aprovació de les obres

La negociació per l’aprovació d’aquest projecte executiu de Port d’Aro que ara finalment tira endavant es remunta al 2015, un any abans de l’entrada en vigor de la nova concessió de gestió del port a la UTE Port d’Aro, l’1 d’abril de 2016. “Des d’aleshores que tenim una lluita constant amb l’administració, ja sigui Estat o Generalitat, per tenir l’aprovació del projecte”, explica el president del Club Nàutic Port d’Aro, Vicenç Arqués.

De fet, la UTE Port d’Aro decideix tirar endavant aquest desembre l’execució del projecte a partir de l’aprovació de la Generalitat de Catalunya sense incloure tres modificacions puntuals de molls per les quals es necessita l’autorització expressa de l’Estat. Estem parlant d’un suplement del moll de ponent (al final del canal), d’una supressió dels extrems del moll de tramuntana (al residencial Nàutic Palace) i d’una suavització del moll de migjorn (al residencial Rosa dels Vents). Com explica el president del Club, “si l’autorització arriba en els propers mesos, aquests treballs s’inclouran en el global de l’obra”.

El 2016, presentació de l’estudi d’impacte ambiental

El 2016, la UTE Port d’Aro va presentar a la Generalitat de Catalunya, un estudi d’impacte ambiental de diferents dimensions de bocanes perquè el govern català resolgués definitivament quina formava part del projecte de reforma del port de Platja d’Aro, després que la bocana anterior que incloïa el projecte es considerés desmesurada i creés un gran rebuig social. La resolució a favor de la bocana més respectuosa amb el medi ambient es va donar a principis del 2018. Encara ha calgut més d’un any perquè els treballs al port comencin a ser una realitat.

L’òrgan encarregat de tota la gestió de l’obra ha estat la Comissió UTE, representada a parts iguals pel Club Nàutic Port d’Aro i per Sierra de Mias. Com a òrgan assessor d’aquesta comissió, i com a responsables de l’oficina tècnica i de la direcció de l’obra, es compta amb l’Enginyeria Reventós i els seus tècnics, Oriol Garcia, com a director de l’obra, i Josep Maria Prió, project manager de l’obra.

Utilizamos cookies para personalizar el contenido y los anuncios, proporcionar funciones de redes sociales y analizar nuestro tráfico. También compartimos información sobre su uso de nuestro sitio con nuestros socios de redes sociales, publicidad y análisis. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

AVISO LEGAL

CLUB NÀUTIC PORT D’ARO

1. Titularidad del sitio web

El dominio www.clubnauticportdaro.cat es titularidad de CLUB NAUTIC PORT D’ARO con NIF G17056359, titular de los derechos de propiedad intelectual sobre las Webs y sus contenidos, sin perjuicio de los derechos legítimos de terceros. Tiene su domicilio a los efectos del presente Aviso Legal, C/ Del Nàutic, 8, 17250 Platja d’Aro. Ud. puede ponerse en contacto con nosotros en el siguiente correo electrónico: info@clubnauticportdaro.cat

2. Términos y Condiciones

El usuario accede voluntariamente a este sitio web. El acceso y navegación en este sitio web implica aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso contenidos en ella. El mero acceso no implica el establecimiento de ningún tipo de relación comercial entre CLUB NAUTIC PORT D’ARO y el usuario. El Aviso Legal y/o las Condiciones de los servicios prestados a través del presente sitio web, podrá sufrir modificaciones de cualquier tipo, cuando CLUB NAUTIC PORT D’ARO. lo considere oportuno o con la finalidad de adecuarse a los cambios legislativos y tecnológicos futuros. Estas modificaciones serán notificadas convenientemente siendo válidas desde su publicación en este sitio web, salvo manifestación en contrario.

3. Productos y/o Servicios

CLUB NAUTIC PORT D’ARO. ofrece determinados servicios/productos a los usuarios, sometidos a los términos y condiciones indicados en el presente sitio web, debiendo el usuario leer con atención las condiciones que se apliquen a cada servicio, que en ningún caso eximirán, salvo manifestación expresa en contrario, del cumplimiento de lo expresado en el Aviso Legal.

4. Contenidos

CLUB NAUTIC PORT D’ARO. realiza los máximos esfuerzos para evitar errores en los contenidos que se publican en el sitio web. Todos los contenidos que se ofrecen a través del sitio web se encuentran actualizados, reservándose CLUB NAUTIC PORT D’ARO. la facultad de poder modificarlos en cualquier momento. CLUB NAUTIC PORT D’ARO no se responsabiliza de las consecuencias que puedan derivarse de los errores en los contenidos proporcionados por terceros que puedan aparecer en este sitio web. CLUB NAUTIC PORT D’ARO. ofrece enlaces, directa o indirectamente, a recursos o sitios de Internet que se encuentran fuera del presente sitio web. La presencia de estos enlaces en el sitio web tienen una finalidad informativa.

5. Limitación de Responsabilidad

No se garantiza que los servicios del sitio Web sean ininterrumpidos, oportunos, seguros o libres de error, ni se ofrece ninguna garantía con respecto a los resultados que se puedan obtener del uso de los servicios o de la precisión o fiabilidad de cualquier información obtenida. No se controlan, ni se hacen propios, ni se garantiza la exactitud, calidad, veracidad, fiabilidad o idoneidad de las informaciones y servicios facilitados o prestados por terceros a través del sitio Web. De igual forma, no controla y no garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos en los contenidos o servicios facilitados o prestados por terceros a través del sitio Web. CLUB NAUTIC PORT D’ARO. tampoco se responsabiliza del contenido de los sitios web a los que enlaza fuera de su página. Tampoco será responsable de cualquier daño o pérdida que pueda surgir por la conexión o por el uso de cualquier contenido, producto o servicio disponible en los sitios web a los que se dirijan los enlaces. CLUB NAUTIC PORT D’ARO. no puede garantizar la disponibilidad y el correcto funcionamiento de los enlaces a otros sitios web.

6. Propiedad Intelectual e Industrial

Este sitio web y los contenidos que alberga se encuentran protegidos por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual. Se prohíbe la modificación, copia, reproducción, descarga, transmisión, distribución o transformación de los contenidos del Portal, si no se tiene la autorización del titular de los correspondientes derechos o se encuentra legalmente permitido. El acceso al sitio web no supone en ningún caso adquisición por parte de los usuarios de derecho de propiedad alguno sobre los contenidos que figuran en el mismo. Las referencias a marcas comerciales o marcas registradas o signos distintivos, ya sean titularidad de CLUB NAUTIC PORT D’ARO. o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de CLUB NAUTIC PORT D’ARO. o sus legítimos propietarios. En ningún momento, salvo manifestación expresa el acceso o uso del Portal y/o de sus contenidos, confiere al usuario derecho alguno sobre las marcas, logos, y/o signos distintivos en él incluidos protegidos por Ley.

7. Navegación y Seguridad

CLUB NAUTIC PORT D’ARO realiza los máximos esfuerzos para garantizar que la navegación a través de este sitio web se realice en las mejores condiciones. CLUB NAUTIC PORT D’ARO no se hace responsable por cualquier tipo de perjuicio sufridos por los usuarios por el uso de navegadores o versiones distintas de los navegadores para los que ha sido diseñado este sitio web. CLUB NAUTIC PORT D’ARO no garantiza, ni se responsabiliza de que el acceso a este sitio web sea ininterrumpido o se encuentre libre de error. En ningún caso CLUB NAUTIC PORT D’ARO. será responsable por los perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso y el uso de este sitio web.

8. Legislación aplicable

Los términos y condiciones que rigen este web site, así como las relaciones que pudieran derivarse están protegidas y quedan sujetas a la legislación española.

9. Términos y condiciones de uso

CLUB NAUTIC PORT D’ARO se reserva el derecho a suspender o cancelar el acceso en el caso que se utilice para incumplir cualquier ley aplicable o las normas de uso habituales en internet, o bien si se utiliza su dominio en relación con una actividad ilegal, así como si se recibe notificación en ese sentido emitido por una autoridad competente o en los demás supuestos contemplados por la legislación vigente. Los usuarios, en la utilización del sitio web y de los servicios vinculados al mismo, deberán respetar las siguientes obligaciones:

  • No introducir, almacenar o difundir mediante el sitio web o a través de cualquiera de los servicios vinculados al mismo ningún programa de ordenador, dato, virus, código, o cualquier otro instrumento o dispositivo electrónico que sea susceptible de causar daños en el sitio web, en cualquiera de los servicios vinculados al mismo o en cualesquiera equipos, sistemas o redes de la titular del dominio, de cualquier usuario, de sus proveedores o en general de cualquier tercero, o que de otra forma sea capaz de causarles cualquier tipo de alteración o impedir el normal funcionamiento del mismo.
  • No destruir, alterar, inutilizar o dañar los datos, informaciones, programas o documentos electrónicos de la titular del dominio, de sus proveedores o de terceros.
  • No utilizar los contenidos y en particular la información obtenida a través del sitio web para remitir publicidad, enviar mensajes con fines de venta o con cualquier otro fin comercial, ni para recoger o almacenar datos personales de terceros.
  • Deberán abstenerse de eludir o manipular cualesquiera dispositivos técnicos establecidos, ya sea en el sitio web, en cualquiera de los servicios o en cualquiera de los materiales, elementos o información obtenidos a través del mismo, para la protección de sus derechos.
  • Deberán abstenerse de suprimir los signos identificativos de los derechos (de propiedad intelectual, industrial o cualquier otro) de la titular del dominio o de los terceros que figuren en el sitio web y en cada uno de los diversos servicios ofrecidos a través de él.
  • Se abstendrán de realizar cualquier actuación que pudiera resultar en una desviación de tráfico del sitio web.

CLÁUSULA LOPD

 

Ley Oficial de Protección de Datos

 

Le informamos que los datos personales obtenidos mediante este formulario, así como su dirección de correo electrónico, han sido incorporados en un fichero del cual es responsable CLUB NAUTIC PORT D’ARO, con la finalidad de atender sus consultas y enviarle información relacionada con la entidad que pudiera ser de su interés.

CLUB NAUTIC PORT D’ARO se compromete a usar los datos recogidos mediante este formulario, únicamente para la finalidad anteriormente mencionada. El interesado declara tener conocimiento del destino y uso de los datos personales recogidos mediante la lectura de la presente cláusula. La aceptación de esta clausula o el envío de este e-mail implica la aceptación de las cláusulas expuestas.

Si desea ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, puede hacerlo a la siguiente dirección CLUB NAUTIC PORT D’ARO..; C/ Del Nàutic, 8, 17250 Platja d’Aro., o bien en la siguiente dirección de correo electrónico: info@clubnauticportdaro.cat.

Save settings
Cookies settings