Aquest 2018, hem tingut al Port d’Aro una ocupació màxima de 626 embarcacions, el que equival a un 76%. L’ocupació els mesos de juny i juliol ha estat igualment alta però una mica inferior: de 479 embarcacions, el juny, i de 570 embarcacions, el juliol.

L’interès pels forfaits d’estiu ha estat lleugerament inferior (dels 102 del 2017 als 94 del 2018) tot i que el lloguer anual s’ha situat, pràcticament, al mateix nivell (153 el 2017 i 158 el 2018).

Pel que fa als transeünts, les estades per dia han estat un 6,7% inferiors a l’any passat. Hem tingut un total de 266 embarcacions amb una mitjana de 2,6 nit per embarcació. Per altra banda, la venda acumulada de combustible a la gasolinera del Club ha estat un 5% superior a l’any passat, del que es dedueix que tot i haver rebut menys transeünts, aquests han navegat més, sobretot amb petites eslores.