Fins l’aturada dels treballs com a conseqüència de les mesures de prevenció dictades pel Ministeri de Sanitat davant del COVID-19, a 30 de març de 2020, els últims treballs realitzats a Port d’Aro han estat els següents:

  • S‘han col·locat gairebé en la seva totalitat els nous trens de fondeig (morts, cadena mare i amarradors) de la zona de la bocana

  • S’ha començat ja el dragat de la zona de la fase I sense embarcacions

  • S’ha finalitzat la reparació dels carregadors

  • S’està realitzant el recalç de les zones detectades amb descalçament del moll vertical de l’illa

  • Ja s’ha finalitzat la fabricació dels nous morts de fondeig necessaris per a la fase I

  • Respecte les canalitzacions, s’ha iniciat la col·locació de la conducció d’aigua, la tirada de cables de terres i el clavament de piquetes

  • En relació a l’obra de millora del dic, s’ha adequat la parcel·la auxiliar d’obres i s’hi han formigonat 99 blocs de formigó de 33 tones

Consulta l’últim informe de les obres: Informe 5 UTE 18 03 2020