El Club, amb la seva voluntat de màxima transparència i eficàcia, informa als socis que l’actual Junta de Govern segueix un criteri de tolerància 0 davant els impagaments de qualsevol tipus per respecte a la resta de socis que sí compleixen amb la seva relació amb el Club i que són la immensa majoria.

El Club no dubta en actuar allà on calgui, en la jurisdicció que sigui i davant de qualsevol persona o entitat que vulgui menystenir l’entitat i el seu patrimoni.