Les obres de remodelació del Port d’Aro no han parat durant l’estiu i continuen avançant per enllestir el nou moll de cara a l’any vinent. El pròxim mes d’octubre s’iniciarà la fase 2 i es treballarà, entre altres, en la millora del dic i en l’execució de les instal·lacions del moll de Ponent.

Recentment, s’han detectat incrustacions de fibrociment en el formigó en massa dels pantalans A i B, per la qual cosa, abans de procedir a la seva demolició, s’estan enretirant les canalitzacions de serveis. Amb l’objectiu de garantir la seguretat i de minimitzar l’impacte d’aquest procediment, s’han creat unes bombolles mitjançant bastides i lones que permeten aïllar la zona de treball, protegint el seu entorn.

El respecte pel medi en el qual es treballa i les mesures de seguretat i d’higiene, especialment en una situació excepcional com aquesta, constitueixen dos eixos clau per al desenvolupament d’aquesta transformació del Port d’Aro amb totes les garanties.