L’actual Junta directiva del Club Nàutic Port d’Aro ha pres la decisió d’avançar les eleccions per evitar que la finalització de l’actual mandat tinguin lloc un cop començades les obres. D’aquesta manera es pretén impedir que es pugui produir un canvi de mandat que incideixi en el desenvolupament de les obres. És per això que l’actual Junta presentarà la seva dimissió i donarà inici a un procés electoral.

“Creiem que després d’haver arribat a un preu final de les obres just per als socis i d’haver revertit una situació que consideràvem que no era justa, hem tancat una etapa. Ara comença un nou procés en el qual és imprescindible fer una gestió acurada de les obres d’execució del projecte de renovació del port i administrar bé els recursos del club”, ha apuntat Vicenç Arqués, qui ja ha avançat que es presentarà a la nova candidatura i que apostarà per un equip professionalitzat i preparat per fer front a aquesta nova etapa.

En el marc de l’Assemblea extraordinària de socis, celebrada el 10 d’agost, també es va donar a conèixer el preu final de les obres de la nova concessió que finalment serà de 850 € per m2 per als socis amb dret d’ús de l’anterior concessió que hagin signat el document de compromís, una xifra inferior en un 40% a la inicialment prevista.

 D’altra banda, el preu per aquells socis que el 2015 no tenien dret d’ús amb l’antiga concessió, però que van signar el compromís el 2016, serà de 1.000 € per m2 i, finalment, s’establirà un preu lliure per als amarradors restants, encara per definir.

Segons va recordar la Junta, aquest preu final és fruit d’un procés llarg de negociacions i de control sobre les obres a executar al qual la Junta ha destinat molts esforços. 

La primera fase de les obres, que ja ha estat adjudicada, serà la renovació de la bocana, l’inici de la qual està prevista pel mes de març del pròxim any. La resta de finalistes.