Dissabte 9 de maig de 2020 es va publicar al BOE l’Ordre SND/399 de 9 de maig per la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes amb la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la FASE 1 del Pla per la transició fins a una nova normalitat, i el dia 10 maig l’Ordre TMA/400/2020 de 9 de maig per la que s’estableixen les condicions a aplicar en la Fase 1 de la desescalada en matèria de mobilitat, i en concret les condicions per a l’exercici de la navegació d’esbarjo i esportiva.

Quan entrem a la fase 1:

  • Es permetrà la navegació d’esbarjo per part de les persones que tinguin el seu domicili a la mateixa província, illa o ciutat autònoma en la que estigui amarrada l’embarcació.

  • L’ocupació a bord de l’embarcació no podrà superar el 50% de les persones autoritzades en els certificats de l’embarcació, a no ser que es tracti de persones que conviuen en el mateix domicili. En aquest cas es podrà arribar al 100%.

  • Les motos nàutiques i les embarcacions d’esbarjo no es podran allunyar més de 12 milles del port o instal·lació on està amarrada, des que comencin la navegació.

  • Es permet el xàrter nàutic de motos nàutiques i embarcacions d’esbarjo per usuaris que resideixin a la mateixa província, illa o ciutat autònoma en la que es trobi l’empresa de lloguer, amb les limitacions que exposem més endavant. En el cas de les motos nàutiques, només hi podrà anar una persona a bord, a no ser que siguin persones que resideixin en el mateix domicili. En aquest cas no podrà superar el número de places autoritzades pel fabricant.

  • En tots els casos, s’han d’adoptar les mesures de protecció, seguretat i higiène corresponents.

Consulta més informació aquí: FASE 1 DESCONFINAMENT PORTS ESPORTIUS 10 MAIG 2020-OK