Aquest distintiu de qualitat garanteix les bones pràctiques del nostre Port

Després que en els últims dos anys el Port d’Aro no hagi pogut optar a la Bandera Blava a causa del procés d’obres que s’estava portant a terme, aquest 2022 recuperem aquest distintiu de qualitat que, anualment, atorga la Fundació Europea d’Educació Ambiental (FEE) a les platges i ports que compleixen una sèrie de condicions ambientals.

Aquest distintiu reconeix, així, les bones pràctiques i la responsabilitat del Port d’Aro en matèria ambiental, garantint una activitat sostenible i respectuosa amb el seu entorn.

De fet, la sostenibilitat ha estat un punt clau en el procés de transformació del nou Port que integra múltiples elements que el fan més eficient.