El Club Nàutic Port d’Aro va celebrar l’Assemblea General Ordinària, el dissabte 22 d’abril de 2023, on va aprovar per unanimitat els comptes del 2022 i el pressupost pel 2023.

El Club ha tancat l’any amb un saldo de gestió positiu de 110.000 euros, un 20% menys que l’any passat “perquè hi ha hagut més activitat i, per tant, més despeses però sense sorpreses”, ha explicat Jaume Casanovas, tresorer del Club.

Casanovas ha destacat que els comptes del Club estan sanejats, auditats i que la participació de la UTE dona al Club vent de popa. “El saldo de gestió del Club, passat per provisions i amortitzacions, i sumant-t’hi l’aportació de la UTE ha donat un benefici comptable de més d’1,2 milions d’euros”, detallava el tresorer en la seva presentació.

Pel que fa al pressupost del 2023, va molt en la línia del 2022. Jaume Casanovas ha senyalat que “aquest 2023 hi ha la inauguració del nou Port d’Aro, pel que es registra un petit increment respecte l’ordinari”. La previsió d’ingressos totals és de 1.186.532 euros i de despeses, de 303.700 euros. El pressupost a nivell operatiu preveu tancar l’any amb 90.000 euros de saldo de gestió positiu.

Augment del valor del títol de soci

L’Assemblea també va aprovar per unanimitat l’augment del valor del títol de soci dels 1.500 als 5.000 euros. El tresorer del Club, Jaume Casanovas, va explicar que, actualment, hi ha 643 títols de socis que estan al corrent de pagament i que el valor del títol s’adapta al mercat i té relació amb els comptes del Club. Va exposar que “el Club, a nivell de fons propis, té tendència a anar-se capitalitzant (el 2016, els fons propis del Club eren de 277.000 euros i han pujat cada any fins prop de 2 milions aquest 2022) i que les obres acabades llueixen molt i ho hem de posar en valor”. Per això, “teníem clar que havíem de canviar el valor del títol i adaptar-lo a la realitat econòmica del Club”.

Restriccions per les motos d’aigua

La Junta del Club va aprofitar l’assemblea per exposar un canvi en l’ús de motos d’aigua a Port d’Aro. El president, Vicenç Arqués, va explicar que, “per donar compliment al concurs, segons el qual, calia millorar la navegabilitat del canal, i per la seguretat del port ens veiem obligats a restringir l’ús de motos d’aigua”. El president ha concretat que hi haurà un màxim de 40 motos d’aigua a l’escar i 10 en plataforma a l’aigua, totes les quals només estaran disponibles pels socis.

Aquesta mesura ve motivada perquè a partir del 2018 hi ha hagut un augment exponencial de motos d’aigua a Port d’Aro i la bocana no està preparada perquè un 25% de l’activitat d’entrades i sortides sigui amb motos d’aigua. El president del Club ha explicat que l’any passat es van arribar a tenir 150 motos d’aigua al Club i que això va suposar molts problemes.

Vicenç Arqués va recordar que en l’última enquesta de satisfacció que va enviar el Club es preguntava als socis sobre les motos d’aigua. Va aprofitar per demanar a tots els socis que contestin anualment l’enquesta perquè permet a la Junta conèixer la seva opinió i perquè suposa poder aconseguir importants bonificacions en el cànon de l’aigua.

Inauguració del nou Port d’Aro, el 7 i 8 de juliol

El vicepresident del Club, Rafael Arau, va explicar durant l’assemblea que la festa d’inauguració del nou Port d’Aro serà el 7 i 8 de juliol, sent el 8 el dia clau perquè hi haurà un aperitiu pels socis. Arau va exposar que les obres permetran aprofitar la terrassa de dalt de l’edifici Club que estava en desús, que hi haurà una nova proposta de restauració amb 3 menjadors i diferents cuines i que es convida a tots els socis a assistir a la festa d’inauguració.

El vicepresident també va explicar la situació de la vela del Club que es manté en la mateixa línia dels últims anys, una línia molt més participativa en la qual hi ha molts nens i joves a través de la vela escolar. “Aquest 2022 han passat pel Club 5.000 nens durant tot l’any per fer activitats de vela”, ha concretat.

Arau també ha recordat que el Club treballa per acostar el port al municipi de Platja d’Aro i que lluita per aconseguir un pont que uneixi el port amb el passeig marítim amb l’objectiu de ser un port obert i de tenir vida més enllà de 3 mesos a l’any. També ha explicat que el Club està editant un llibre de l’etapa de la Junta a Port d’Aro.

El vicepresident ha insistit en que el Club compta amb un departament de comunicació a través del qual s’envia un newsletter mensual a tots els socis i que està obert a qualsevol suggeriment a través del telèfon o del correu suggeriments@clubnauticportdaro.cat.

Aquesta edició de l’Assemblea General Ordinària de Port d’Aro es va celebrar a la sala d’actes de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro davant la impossibilitat d’usar la sala d’actes del Club per les obres que s’hi estan realitzant.

Utilizamos cookies para personalizar el contenido y los anuncios, proporcionar funciones de redes sociales y analizar nuestro tráfico. También compartimos información sobre su uso de nuestro sitio con nuestros socios de redes sociales, publicidad y análisis. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

AVISO LEGAL

CLUB NÀUTIC PORT D’ARO

1. Titularidad del sitio web

El dominio www.clubnauticportdaro.cat es titularidad de CLUB NAUTIC PORT D’ARO con NIF G17056359, titular de los derechos de propiedad intelectual sobre las Webs y sus contenidos, sin perjuicio de los derechos legítimos de terceros. Tiene su domicilio a los efectos del presente Aviso Legal, C/ Del Nàutic, 8, 17250 Platja d’Aro. Ud. puede ponerse en contacto con nosotros en el siguiente correo electrónico: info@clubnauticportdaro.cat

2. Términos y Condiciones

El usuario accede voluntariamente a este sitio web. El acceso y navegación en este sitio web implica aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso contenidos en ella. El mero acceso no implica el establecimiento de ningún tipo de relación comercial entre CLUB NAUTIC PORT D’ARO y el usuario. El Aviso Legal y/o las Condiciones de los servicios prestados a través del presente sitio web, podrá sufrir modificaciones de cualquier tipo, cuando CLUB NAUTIC PORT D’ARO. lo considere oportuno o con la finalidad de adecuarse a los cambios legislativos y tecnológicos futuros. Estas modificaciones serán notificadas convenientemente siendo válidas desde su publicación en este sitio web, salvo manifestación en contrario.

3. Productos y/o Servicios

CLUB NAUTIC PORT D’ARO. ofrece determinados servicios/productos a los usuarios, sometidos a los términos y condiciones indicados en el presente sitio web, debiendo el usuario leer con atención las condiciones que se apliquen a cada servicio, que en ningún caso eximirán, salvo manifestación expresa en contrario, del cumplimiento de lo expresado en el Aviso Legal.

4. Contenidos

CLUB NAUTIC PORT D’ARO. realiza los máximos esfuerzos para evitar errores en los contenidos que se publican en el sitio web. Todos los contenidos que se ofrecen a través del sitio web se encuentran actualizados, reservándose CLUB NAUTIC PORT D’ARO. la facultad de poder modificarlos en cualquier momento. CLUB NAUTIC PORT D’ARO no se responsabiliza de las consecuencias que puedan derivarse de los errores en los contenidos proporcionados por terceros que puedan aparecer en este sitio web. CLUB NAUTIC PORT D’ARO. ofrece enlaces, directa o indirectamente, a recursos o sitios de Internet que se encuentran fuera del presente sitio web. La presencia de estos enlaces en el sitio web tienen una finalidad informativa.

5. Limitación de Responsabilidad

No se garantiza que los servicios del sitio Web sean ininterrumpidos, oportunos, seguros o libres de error, ni se ofrece ninguna garantía con respecto a los resultados que se puedan obtener del uso de los servicios o de la precisión o fiabilidad de cualquier información obtenida. No se controlan, ni se hacen propios, ni se garantiza la exactitud, calidad, veracidad, fiabilidad o idoneidad de las informaciones y servicios facilitados o prestados por terceros a través del sitio Web. De igual forma, no controla y no garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos en los contenidos o servicios facilitados o prestados por terceros a través del sitio Web. CLUB NAUTIC PORT D’ARO. tampoco se responsabiliza del contenido de los sitios web a los que enlaza fuera de su página. Tampoco será responsable de cualquier daño o pérdida que pueda surgir por la conexión o por el uso de cualquier contenido, producto o servicio disponible en los sitios web a los que se dirijan los enlaces. CLUB NAUTIC PORT D’ARO. no puede garantizar la disponibilidad y el correcto funcionamiento de los enlaces a otros sitios web.

6. Propiedad Intelectual e Industrial

Este sitio web y los contenidos que alberga se encuentran protegidos por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual. Se prohíbe la modificación, copia, reproducción, descarga, transmisión, distribución o transformación de los contenidos del Portal, si no se tiene la autorización del titular de los correspondientes derechos o se encuentra legalmente permitido. El acceso al sitio web no supone en ningún caso adquisición por parte de los usuarios de derecho de propiedad alguno sobre los contenidos que figuran en el mismo. Las referencias a marcas comerciales o marcas registradas o signos distintivos, ya sean titularidad de CLUB NAUTIC PORT D’ARO. o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de CLUB NAUTIC PORT D’ARO. o sus legítimos propietarios. En ningún momento, salvo manifestación expresa el acceso o uso del Portal y/o de sus contenidos, confiere al usuario derecho alguno sobre las marcas, logos, y/o signos distintivos en él incluidos protegidos por Ley.

7. Navegación y Seguridad

CLUB NAUTIC PORT D’ARO realiza los máximos esfuerzos para garantizar que la navegación a través de este sitio web se realice en las mejores condiciones. CLUB NAUTIC PORT D’ARO no se hace responsable por cualquier tipo de perjuicio sufridos por los usuarios por el uso de navegadores o versiones distintas de los navegadores para los que ha sido diseñado este sitio web. CLUB NAUTIC PORT D’ARO no garantiza, ni se responsabiliza de que el acceso a este sitio web sea ininterrumpido o se encuentre libre de error. En ningún caso CLUB NAUTIC PORT D’ARO. será responsable por los perjuicios de cualquier tipo que surjan por el acceso y el uso de este sitio web.

8. Legislación aplicable

Los términos y condiciones que rigen este web site, así como las relaciones que pudieran derivarse están protegidas y quedan sujetas a la legislación española.

9. Términos y condiciones de uso

CLUB NAUTIC PORT D’ARO se reserva el derecho a suspender o cancelar el acceso en el caso que se utilice para incumplir cualquier ley aplicable o las normas de uso habituales en internet, o bien si se utiliza su dominio en relación con una actividad ilegal, así como si se recibe notificación en ese sentido emitido por una autoridad competente o en los demás supuestos contemplados por la legislación vigente. Los usuarios, en la utilización del sitio web y de los servicios vinculados al mismo, deberán respetar las siguientes obligaciones:

  • No introducir, almacenar o difundir mediante el sitio web o a través de cualquiera de los servicios vinculados al mismo ningún programa de ordenador, dato, virus, código, o cualquier otro instrumento o dispositivo electrónico que sea susceptible de causar daños en el sitio web, en cualquiera de los servicios vinculados al mismo o en cualesquiera equipos, sistemas o redes de la titular del dominio, de cualquier usuario, de sus proveedores o en general de cualquier tercero, o que de otra forma sea capaz de causarles cualquier tipo de alteración o impedir el normal funcionamiento del mismo.
  • No destruir, alterar, inutilizar o dañar los datos, informaciones, programas o documentos electrónicos de la titular del dominio, de sus proveedores o de terceros.
  • No utilizar los contenidos y en particular la información obtenida a través del sitio web para remitir publicidad, enviar mensajes con fines de venta o con cualquier otro fin comercial, ni para recoger o almacenar datos personales de terceros.
  • Deberán abstenerse de eludir o manipular cualesquiera dispositivos técnicos establecidos, ya sea en el sitio web, en cualquiera de los servicios o en cualquiera de los materiales, elementos o información obtenidos a través del mismo, para la protección de sus derechos.
  • Deberán abstenerse de suprimir los signos identificativos de los derechos (de propiedad intelectual, industrial o cualquier otro) de la titular del dominio o de los terceros que figuren en el sitio web y en cada uno de los diversos servicios ofrecidos a través de él.
  • Se abstendrán de realizar cualquier actuación que pudiera resultar en una desviación de tráfico del sitio web.

CLÁUSULA LOPD

 

Ley Oficial de Protección de Datos

 

Le informamos que los datos personales obtenidos mediante este formulario, así como su dirección de correo electrónico, han sido incorporados en un fichero del cual es responsable CLUB NAUTIC PORT D’ARO, con la finalidad de atender sus consultas y enviarle información relacionada con la entidad que pudiera ser de su interés.

CLUB NAUTIC PORT D’ARO se compromete a usar los datos recogidos mediante este formulario, únicamente para la finalidad anteriormente mencionada. El interesado declara tener conocimiento del destino y uso de los datos personales recogidos mediante la lectura de la presente cláusula. La aceptación de esta clausula o el envío de este e-mail implica la aceptación de las cláusulas expuestas.

Si desea ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, puede hacerlo a la siguiente dirección CLUB NAUTIC PORT D’ARO..; C/ Del Nàutic, 8, 17250 Platja d’Aro., o bien en la siguiente dirección de correo electrónico: info@clubnauticportdaro.cat.

Save settings
Cookies settings