La Llei 6/2018 dels Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018, publicats al BOE del passat 4 de juliol, inclou la derogació del Real Decret 1571/1993 de 10 de setembre pel que s’adopta la Reglamentació de la matrícula turística a les conseqüències de l’amortització fiscal del mercat interior.

Els vehicles i les embarcacions que estiguin amb matrícula turística poden ser usats pels beneficiaris del règim fins el final del termini autoritzat, sense poder excedir del 31 de desembre de 2018, en qualsevol cas. La derogació del real decret respon a la necessària harmonització fiscal requerida per la Unió Europea, sent Espanya un dels últims països en derogar el Règim de Matrícula Turística per a vehicles i embarcacions.