Des de les últimes setmanes, la UTE Port d’Aro estem pendents dels diferents decrets que es van anunciant des del Govern central i n’estudia la seva aplicació a l’obra amb l’equip de direcció d’obra.

Fins el 30 de març de 2020, els decrets emesos pel govern requerien que es mantinguessin les mesures de prevenció dictades per el Ministeri de Sanitat, però permetien que les obres seguissin el seu curs.

L’actualització realitzada en aquesta mateixa data i publicada al BOE obliga a totes les empreses que realitzin treballs no essencials, a aturar la seva producció fins el 9 d’abril. És en aquest context que les obres a Port d’Aro s’han aturat fins a nova ordre.

Per altra banda, atès que les mesures excepcionals que està posant en marxa el Govern poden tenir afectació sobre els terminis parcials o totals de l’obra, tan bon punt s’aixequin o relaxin les mesures de confinament i es puguin reprendre les tasques, farem una nova planificació de les obres.