Amb la pujada de les temperatures, ha arribat el moment perfecte per gaudir de l’estiu al mar! Ara bé, recorda que si surts a navegar és imprescindible que tinguis sempre la documentació en regla, tal com estipula la normativa de navegació i seguretat, respecte de les embarcacions esportives i de lleure i també de motos d’aigua.

Durant els mesos d’estiu, el Servei Marítim Provincial de la Guàrdia Civil intensificarà els serveis de comprovació dels certificats, assegurances i adequació de la normativa en vigor, entre els quals cal tenir en compte:

-Matriculació i inscripció de les embarcacions de lleure segons RD 1435/2010. Certificat de Navegabilitat, Permís de Navegació o Certificat d’Inscripció, si escau.

-Justificant de pagament de la prima de l’assegurança en vigor: RD 607/1999, de 16 d’abril.

-Titulació de pilot corresponent a les característiques de l’embarcació: RD 875/2014, de 10 d’octubre i la seva modificació recollida en RD 238/2019, de 5 d’abril (en vigor el 01/07/2019).

-Altre compliment dels requisits d’equips de seguretat i comunicacions i també prevenció de la contaminació marítima.

També es realitzarà una Campanya de Control de motos nàutiques, com a conseqüència de la promulgació del Reial decret 259/02, de 8 de març i Reial decret 238/2019, de 5 d’abril, pel qual s’“actualitzen les mesures de seguretat en la utilització de les motos nàutiques”, a fi d’evitar en la mesura del possible, l’existència d’accidents i incrementar la seguretat de la vida humana al mar, així com comprovar el grau de l’aplicació d’aquesta normativa.

Abans de sortir a navegar, assegura’t que tens tota la documentació en ordre!