Les obres de remodelació del Port d’Aro no han parat durant l’estiu i continuen avançant per enllestir el nou moll de cara a l’any vinent. El pròxim mes d’octubre s’iniciarà la fase 2 i es treballarà, entre altres, en la millora del dic i en l’execució de les instal·lacions del moll de Ponent.

Recentment, s’han detectat incrustacions de fibrociment en el formigó en massa dels pantalans A i B, per la qual cosa, abans de procedir a la seva demolició, s’estan enretirant les canalitzacions de serveis. Amb l’objectiu de garantir la seguretat i de minimitzar l’impacte d’aquest procediment, s’han creat unes bombolles mitjançant bastides i lones que permeten aïllar la zona de treball, protegint el seu entorn.

El respecte pel medi en el qual es treballa i les mesures de seguretat i d’higiene, especialment en una situació excepcional com aquesta, constitueixen dos eixos clau per al desenvolupament d’aquesta transformació del Port d’Aro amb totes les garanties.

Imatges de les carpes que s’han posat per garantir la seguretat en la demolició dels pantalans A i B