Les obres de reforma del Port d’Aro continuen el seu curs i, mentre s’avança en el dragat de les fases 2 i 3, s’inicia ja la col·locació del mobiliari urbà corresponent a la segona fase, així com la disposició de les torretes d’abastiment de llum i aigua.

Les obres de millora del dic i l’estesa de cablejat elèctric està també en marxa i, des de fa unes setmanes, s’estan executant els treballs en la zona de l’escar.

D’altra banda, també s’ha portat a terme la reubicació de les embarcacions que es veuran afectades per la realització de la fase 3.

El progrés de les obres s’està efectuant sota estrictes mesures d’higiene i seguretat, adaptant-se també a les precaucions davant la Covid-19.