Les obres de renovació del Port d’Aro continuen en marxa i, des de principis de novembre, s’està treballant ja en la segona fase de la reforma.

Entre les actuacions previstes per a les pròximes setmanes, s’iniciarà el dragat de la segona fase, es continuarà amb l’execució de canalitzacions de xarxes i també amb l’enderroc del moll de Llevant.

Pel que fa a les instal·lacions, es continuarà amb l’estesa de cablejat, mentre que s’avança també en la millora de la bocana. Aquesta actuació s’ha vist afectada en els últims dies pels petits temporals ocorreguts que han endarrerit, lleugerament, les tasques que s’hi estaven realitzant i que ja s’han reprès.

Com s’ha fet des de l’inici, es disposa de múltiples mesures d’higiene i seguretat per garantir la salut d’operaris i de l’entorn en tot el procés.