Invitacions pels acompanyants de socis

Invitacions pels acompanyants de socis

Segons els Estatuts del club, amb un títol de soci poden fer servir les instal·lacions el cònjugue i els fills menors de 20 anys. Donat que això no es compleix, el club està fent un control més acurat de l’accés a les intal·lacions del club i calen invitacions...