Retirats els trens de fondeig i el muret perimetral

Retirats els trens de fondeig i el muret perimetral

Ja s’han enretirat tots els trens de fondeig de la fase 1 i zona de la bocana, s’han dragat uns 9.000 m3 de la zona de la bocana, s’han enretirat totes les plaques alveolars que formaven el moll en la fase 1 i s’ha enderrocat la totalitat del muret de separació i...