Un cop arribat a un acord amb Sierra de Mias, S.A per la concessió del port, el proper objectiu del Club Nàutic Port d’Aro és adequar les instal·lacions del port de Platja d’Aro per respondre a les necessitats del soci a partir d’aconseguir un projecte de renovació amb el mínim impacte possible a nivell de dimensió física i econòmica, i també de respecte pel medi ambient. Segons el president de l’entitat, Vicenç Arqués, “volem que el nou port esportiu s’adapti a les necessitats reals del soci i que sigui socialment i ambientalment integrador”.

Arqués explica que “en aquests moments, el projecte de la bocana encara no s’ha resolt amb la Generalitat, després que, des de la UTE, presentéssim un nou estudi d’impacte ambiental”. Arqués recorda que “el projecte de l’anterior junta incloïa una bocana desmesurada que va despertar un gran rebuig social, tant pels socis del club com pels ciutadans de Platja d’Aro i els ecologistes”. El president del Club afegeix que “va ser precisament l’elevat impacte paisatgístic i ambiental d’aquest primer projecte el que va evitar que la Generalitat l’aprovés definitivament”.