Durant les últimes setmanes els mariners del club han estat fent diferents tasques de manteniment.

Alguns d’aquests treballs han estat netejar i reorganitzar els magatzems i contenidors del club. S’han buidat de tot el material que havia quedat obsolet i que no es feia servir, i s’han reordenat perquè hi càpiga tot el material que s’utilitza. A més, s’han substituit els palets de fusta, que ja estaven molt malmesos pel pas del temps, per uns de PVC més resistents.

D’altra banda, durant la setmana passada es fer el canvi de la barrera d’entrada i sortida de Rosa dels Vents. La nova barrera és electromecànica i subsitueix l’antiga hidràulica i amb un sistema ja obsolet. A més, té un sistema de seguretat i il·luminació amb llums LED: quan la barrera és amunt els llums són de color verd i quan està baixada, vermells. L’objectiu és ananar substituint totes les barreres d’entrada i sortida del port progressivament.

 

Nova barrera a Rosa dels Vents