L’Assemblea General Extraordinària del Club Nàutic Port d’Aro, celebrada el passat dissabte 11 d’agost de 2018, ha aprovat, per unanimitat, l’acta de l’assemblea anterior i ha tractat, entre altres temes, la problemàtica que s’ha repetit els darrers estius sobre l’ús de les instal·lacions del club.

Jaume Casanovas, tresorer de la Junta Directiva, ha informat que, segons els Estatuts del club, amb un títol de soci, poden fer servir les instal·lacions el cònjuge i els fills menors de 20 anys. Donat que això no es compleix, la Junta ha decidit fer un control més acurat de l’accés a les instal·lacions del club per evitar que amb un sol títol de soci aprofitin les instal·lacions –sobretot la piscina i els vestuaris- famílies senceres en sentit ampli: fills majors d’edat, nets, cosins, etc.

Inici imminent de les obres a la gasolinera del club
Malgrat que el projecte executiu de les obres a executar al port no està aprovat encara per la Generalitat de Catalunya, segons ha explicat Manel Bosch, membre de la Junta Directiva, les obres de la plataforma de formigó a la benzinera començaran aquest proper mes de setembre. En aquest projecte, s’aprofitarà per renovar els sortidors, que han quedat envellits. La resta d’obres es faran segons es vagin tenint els permisos, tot i que la seva tramitació serà encara lenta.

El club aconsegueix rebaixar la morositat
El club ha tancat el 2017 amb una baixada considerable en el deute dels impagats, que ha passat de 138.000 a 6.000 euros. D’aquesta manera, el Club Nàutic s’ha convertit en el port de la Costa Brava amb menys impagats.Segons Joan Carles Casesassessor del club, durant l’últim any, s’ha baixat la morositat de forma molt significativa fins a una taxa pràcticament residual.

El club també ha informat que les darreres resolucions judicials faculten els ports per retenir les embarcacions en casos d’impagament de quotes de manteniment o de lloguer. És el Dret de Retenció de les embarcacions que el club podrà aplicar en aquells casos en què no es paguin les taxes corresponents. La Junta Directiva del club ha explicat que farà ús d’aquesta facultat.

Situació de la Taxa d’ajudes a la navegació
En l’Assemblea també s’ha informat als socis que, des de l’any 2010 existeix la Taxa d’ajudes a la navegació, també anomenada taxa zero. Es tracta d’un import anual de 9,12 euros per m2 (eslora per màniga segons rol) que han de pagar els titulars d’embarcacions a motor d’eslora igual o superior a 9 metres i de velers d’eslora superior a 12 metres. Les embarcacions de menys eslora només l’han de pagar una sola vegada en el moment d’adquirir l’embarcació.

Fins ara, aquest import no s’havia reclamat als titulars d’embarcacions del club, però, des de fa uns mesos, l’Autoritat Portuària de Barcelona ha començat a demanar informació sobre totes les embarcacions que tenen el Port d’Aro com a port base.

El club, juntament amb la resta de ports esportius de Catalunya, està fent gestions per aconseguir que només hagin de pagar aquesta taxa les embarcacions de més de 24 metres d’eslora i per intentar que no siguin els ports els que hagin de tramitar el pagament d’aquesta taxa.

Des del club s’anirà informant de qualsevol novetat relativa a aquesta qüestió.