La Junta Directiva del Club Nàutic Port d’Aro convoca els socis a l’Assemblea General Ordinària que se celebrarà a la sala polivalent del club, c/ Nàutic, 8, de Castell-Platja d’Aro, el dissabte 24 de març de 2018 a les 10.30, sota el següent ORDRE DEL DIA:

1- Benvinguda als assistents per part del president.
2- Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
3- Presentació dels comptes auditats del club de l’exercici 2017 i aprovació, si s’escau.
4- Informació dels comptes de la UTE de 2017.
5- Presentació del pressupost de l’exercici 2018 del club i aprovació, si s’escau.
6- Informació del pressupost de la UTE de 2018.
7- Presentació de la memòria d’activitats del club de 2017 i exposició de la previsió d’activitats per 2018.
8- Exposició per part del president de la situació del projecte de la nova concessió.
9- Precs i preguntes.