Les obres del Port continuen avançant a bon ritme! S’inicien ara els treballs de la zona d’escar i també la col·locació de les noves plaques alveolars.

Així mateix, s’està seguint també amb altres actuacions com ara el dragat de la segona fase, les canalitzacions de les diferents xarxes i l’obra de millora del dic, entre altres.

Com sempre, anirem actualitzant la informació!