Inici de la reforma de la bocana a Port d’Aro

Inici de la reforma de la bocana a Port d’Aro

Durant el mes de maig s’ha finalitzat el dragat de la fase 1 (fons del port) i la xarxa primària de canalitzacions i s’ha iniciat la instal·lació de les noves plaques alveolars. També s’ha iniciat la instal·lació del nou enllumenat i l’estesa...
Mesures COVID19 als ports esportius

Mesures COVID19 als ports esportius

Davant la publicació al BOE l’Ordre SND/380 de 30 d’abril del Ministeri de Sanitat, sobre les condicions en les que es pot realitzar activitat física no professional a l’aire lliure durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID 19, consulta el resum...
Últims treballs realitzats a Port d’Aro

Últims treballs realitzats a Port d’Aro

Fins l’aturada dels treballs com a conseqüència de les mesures de prevenció dictades pel Ministeri de Sanitat davant del COVID-19, a 30 de març de 2020, els últims treballs realitzats a Port d’Aro han estat els següents: S’han col·locat gairebé en la...