La junta directiva del Club Nàutic Port d’Aro convoca els socis a l’Assemblea General Extraordinària de caràcter informatiu que se celebrarà a la sala polivalent del club el 12 d’agost de 2017 a les 10.30 hores, sota eyeglasses cheap online el següent ordre del dia:

  • Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior, la qual s’adjunta en aquesta convocatòria (no se’n farà lectura).
  • Benvinguda als assistents per part del president.
  • Informació de l’estat actual del Club-UTE.